کتاب س سخن میگوید + صوتی

یک استاد معنوی حقیقی به معنای عام کلمه مطلبی ندارد که به شما بیاموزد. اطلاعات، باورها، عقاید رفتاری تازه و هیچ چیز دیگری ندارد که به شما بدهد یا بر شما بیافزاید. تنها نقش او این است که شما را یاری نماید تا حجاب جداکننده خود را از حقیقت وجود و آنچه از اعماق وجودتان می دانید، بدرید. س سخن می گوید از آن بعد عمیق درونی که آرامش است پرده بر می دارد و آنرا برای شما آشکار می سازد.

 نوشته های این کتاب همچون سوتراهای باستانی هستند و از حالتی از آگاهی نشات گ اند که می توانیم آنرا س بخوانیم. س طبیعت اصلی توست. س چیست؟ نوعی فضا یا هشیاری درونی که واژه های این صفحه در آن دریافت می شوند و به افکار تبدیل می گردند. بدون آن هشیاری ، هیچ درکی ، هیچ فکری و جهانی وجود نداشت. تو آن هشیاری هستی که به جامه مبدل انسان درآمده ای. هنگامی که به سکوت آگاه می شوی ، بی درنگ آن حالت هشیاری ساکن درونی ایجاد میشود . اکنون حاضر هستی و از هزاران سال شرطی سازی جمعی بشر به بیرون گام نهاده ای.

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها